Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Uz pirmo tikšanos sanāks prezidentūras kultūras programmas darba grupa

Piektdien, 19.oktobrī, notiks pirmā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē Kultūras programmas darba grupas sanāksme.

Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts līdztekus darbam pie prezidentūras darba programmas un nacionālo prioritāšu apzināšanas ir uzsācis darbu pie publiskās diplomātijas un kultūras programmas plānošanas Latvijā un ārvalstīs.

Darba grupā Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts aicinājis darboties Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas institūta, Rīgas domes un nodibinājuma „Rīga 2014” pārstāvjus. Pirmajā tikšanās reizē paredzēts iepazīsties ar Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanas procesu un prezidējošās valsts pienākumiem, kā arī tiks apspriesta kultūras un publiskās diplomātijas programmas Latvijā un ārvalstīs pasākumu plāna veidošanas pamatprincipi.

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija