Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Diskutēs par Latvijas prezidentūras ES Padomē iespējamajām prioritātēm lauksaimniecībā un zivsaimniecībā

06.06.2012.

6.jūnijā Ārlietu ministrijā notiks diskusija par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē interesēm un iespējamajām prioritātēm lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā.

Šī būs otrā diskusija prezidentūras prioritāšu diskusiju ciklā, ko organizē Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts ciešā sadarbībā ar Latvijas Politologu biedrību, Ārlietu ministriju un Valsts kanceleju, lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju redzējumu par Latvijas interesēm un prioritātēm ES Padomē 2015.gada pirmajā pusē. Latvijai kā ES prezidējošajai valstij būs jāvada 9 no 10 ES Ministru padomēm un ap 200 dažādu darba grupu un komiteju, koordinējot šo formātu ikdienas darbu un meklējot kopsaucēju starp dažādām ES dalībvalstu un ES institūciju interesēm. Lai tam atbilstoši sagatavotos, nepieciešams jau laikus apzināt, kādu ieguldījumu Latvija varētu dot ES darba kārtības un politiku veidošanā.

Lasīt tālāk ...

Atklāj diskusiju ciklu par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm

04.06.2012.

4.jūnijā ar diskusiju par Eiropas Savienības (ES) ārējo un drošības politiku tiek atklāts diskusiju cikls par Latvijas interesēm un prioritātēm tās prezidentūrā ES Padomē 2015.gada pirmajā pusē.

Dalībniekus uzrunās Latvijas pastāvīgā pārstāve ES Ilze Juhansone un Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta vadītāja Inga Skujiņa, savukārt Ārlietu ministrijas redzējumu par Latvijas interesēm ES ārējā un drošības politikā paudīs ministrijas politiskais direktors Andris Razāns.

Lasīt tālāk ...

Atbalsta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principus un vadlīnijas

24.04.2012.

Valdība 24.aprīlī, atbalstīja Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariāta sagatavotos prezidentūras budžeta veidošanas principus un vadlīnijas. Tās izstrādātas, lai nodrošinātu vienotu pieeju visās valsts un pašvaldību institūcijās prezidentūrai nepieciešamā finansējuma aprēķināšanā.

Vadlīnijas nosaka vispārīgus principus prezidentūras budžeta izveidei, vadībai un pārraudzībai, kā arī identificē galvenās budžeta pozīcijas un par to plānošanu atbildīgās institūcijas. Vadlīnijas sniedz norādes arī attiecībā uz prezidentūras personāla izdevumu plānošanu, darbavietu iekārtošanu, komandējumiem un reprezentācijas izdevumiem.

Valdība lēma, ka ministrijām un Valsts kancelejai jāprecizē prezidentūrai nepieciešamā finansējuma aprēķini atbilstoši iepriekš minētajām vadlīnijām un Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātam) tie jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 1.jūlijam.

Diskutēs par Latvijas kā ES prezidējošās valsts prioritātēm

23.04.2012.

Latvija 2015. gada 1. janvārī rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem uzņemsies Eiropas Savienības (ES) Padomes prezidējošās valsts pienākumus. Lai noskaidrotu Latvijas prezidentūras prioritātes, kā arī sekmētu vienošanās panākšanu nacionālajā līmenī par Latvijas prezidentūras ES Padomē darba kārtību, Latvijas Politologu biedrība sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu ir aizsākusi vairāku aktivitāšu ciklu „Atbalsts prezidentūras darba programmas izstrādei.”

Iniciatīvas mērķis ir rosināt diskusiju par Latvijas prezidentūras prioritātēm. Kā atzīmē pasākumu cikla eksperte, Latvijas Universitātes profesore Žaneta Ozoliņa, „Programmas veidošanā gan būs jāvienojas par kopīgiem uzstādījumiem un to formulēšanā jāņem vērā iepriekšējo prezidentūru, jo īpaši iepriekšējā prezidentūras trio aizsāktās iniciatīvas. Taču Latvijai ir jāspēj skaidri formulēt arī sava nostāja ES politiku jautājumos un jāizvirza prioritātes, kuras tā vēlas īpaši akcentēt savas prezidentūras laikā.”

Lasīt tālāk ...

Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts darbu sāks 1.februārī

17.01.2012.

17.janvārī Ministru kabinets atbalstīja Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariāta izveidošanu, kā arī apstiprināja tā nolikumu.

Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts būs ārlietu ministram pakļauta tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis būs nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Latvijas sagatavošanos tās pirmajai prezidentūrai ES Padomē 2015.gada 1.pusē, kā arī koordinēt darbu prezidentūras laikā.

Lasīt tālāk ...

EU2015.LV

Ārlietu ministrija