Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Pasākumi prezidentūras laikā

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Briselē notika gandrīz 1500 prezidentūras sanāksmes, savukārt Latvijā – 197 dažāda līmeņa un satura pasākumi, tostarp neformālās ES ministru padomes, ekspertu darba grupas, konferences un citi pasākumi. Prezidentūras pasākumos Latvijā laika posmā no 1.janvāra līdz 30.jūnijam piedalījās vairāk nekā 25 500 dalībnieku.
 
Papildus prezidentūras kalendāra pasākumiem norisinājās 60 asociētie pasākumi, kuri bija cieši saistīti ar prezidentūras prioritātēm un darba programmu, sekmējot tās īstenošanu. To organizētāji bija dažādas institūcijas, sociālie partneri un nevalstiskā sektora pārstāvji, kuri piesaistīja savu finansējumu. 
 
Pasākumi prezidentūras laikā. Informācija apkopota 2015.gada 26.jūnijā.
 
2014.gada 12.augustā Ministru kabinets apstiprināja provizorisko Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu kalendāru, savukārt 2014.gada 23.decembrī Ministru kabinets apstiprināja Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu precizēto kalendāru. 
 
Latvijas prezidentūras pasākumu kalendāra sagatavošana balstījās uz ministriju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju sniegto informāciju par pasākumiem, kurus prezidentūras laikā nepieciešams organizēt Latvijā. Kalendārā ir ietverti pasākumi, ņemot vērā pasākumu iniciatoru piedāvātās tēmas, kā arī šo jautājumu aktualitāti gan ES, gan arī nacionālajā līmenī.
 
Atbilstoši 2014.gada 16.jūnija MK rīkojumam Nr.288 „Par nevalstisko organizāciju iesaisti Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norisē” tika atbalstīta nevalstisko organizāciju projektu konkursa rīkošana, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Latvijas prezidentūras ES Padomē norisē. 2014.gada 26.novembrī Sabiedrības integrācijas fonda padome atbalstīja 11 nevalstisko organizāciju projektu īstenošanu.
 
Papildu informācija par prezidentūras pasākumiem pieejama Latvijas prezidentūras rezultātu pārskata dokumentā.
Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija