Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Publiskās diskusijas

Pirmais posms Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritāšu noskaidrošanā bija plašas, publiskas diskusijas 2012.gada jūnijā, jūlijā un septembrī par Latvijas interesēm un iespējamajām prezidentūras prioritātēm.

Diskusijas rīkoja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts ciešā sadarbībā ar Latvijas Politologu biedrību, Valsts kanceleju, Ārlietu ministriju un Latvijas Universitāti. Diskusijas tika organizētas, izmantojot Valsts kancelejas administrētā ES Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.1.1.1./10/IPIA/CFLA/004/002 „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" aktivitātē 6.1. „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei" pieejamo finansējumu.

Kopā desmit tematiskajās un trīs pārskata diskusijās piedalījās ap 1200 cilvēku no valsts un nevalstiskā sektora, akadēmiskajām aprindām, kā arī uzņēmējdarbības un radošās inteliģences vidus. Pārskata diskusijas par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm 6.septembrī video ieraksts.

Diskusijās piedāvātās idejas tika rūpīgi izvērtētas, analizējot gan Latvijas intereses ES, gan izvirzīto ideju rezonansi ES institūcijās un ES dalībvalstīs, gan valsts pārvaldē pieejamo ekspertīzi un cilvēkresursus. Balstoties uz publisko diskusiju rezultātiem, tika sagatavots informatīvais ziņojums valdībai par Latvijas prezidentūras ES Padomē darba programmas virzieniem.

Lai sekmētu sabiedrības informētību par gatavošanos prezidentūrai un iesaisti prezidentūras prioritāšu noteikšanā, 2013.gadā organizēts diskusiju cikls Rīgā un reģionos ar plašu sabiedrības iesaisti.

Pētījumi

Latvijas Politologu biedrība, sadarbojoties ar vadības konsultāciju un revīzijas uzņēmumu „Ernst & Young Baltic" SIA un nozaru ekspertiem veikusi arī virkni pētījumu:

Priekšlikumi Latvijas prezidentūras ES Padomē darba programmas prioritātēm un to sasniegšanas riski

Kopsavilkums par globālajām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm, kā arī esošajām Latvijas politikas prioritātēm

Informatīvi analītisks materiāls diskusijām par globālām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm 

Ziņojums par esošajām Latvijas politikas prioritātēm

Priekšlikumi Latvijas prezidentūras nozaru prioritātēm – rezultāti no 10 tematiskajām diskusijām par Latvijas prezidentūras prioritātēm

Kopsavilkums par nozaru diskusijām un pārskata diskusiju

Lai sekmētu sabiedrības informētību par gatavošanos prezidentūrai un iesaisti prezidentūras prioritāšu  noteikšanā, arī 2013.gada nogalē tika organizēts diskusiju cikls Jelgavā, Ventspilī, Valmierā, Rēzeknē, Rīgā un arī Briselē ar plašu sabiedrības iesaisti. Diskusiju dalībnieku ierosinājumi tiks izmantoti prezidentūras darba programmas turpmākā izstrādē.

Petijumi

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija