Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Prezidentūras praktikantu programma

2013.gadā tika izlemts par Prezidentūras praktikantu programmas izveidi. Tās mērķis bija vienlaikus nodrošināt ārvalstu delegācijām augsta līmeņa pavadoņu pakalpojumu, kā arī dot iespēju Latvijas jauniešiem piedalīties prezidentūrā un gūt unikālu profesionālu pieredzi.

No 2013.gada decembra notika prezidentūras praktikantu programmas atlases konkurss. Tas noritēja 3 kārtās (pieteikuma anketu izskatīšana, telefonintervijas, intervijas klātienē). Galvenās prasības dalībai programmā bija teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, labas organizatoriskās prasmes un saskarsmes iemaņas. Tāpat tika ņemta vērā motivācija dalībai praktikantu programmā un sekmes mācībās. Dalībai programmā tika saņemti ap 300 pieteikumu, un 107 dalībnieki tika uzņemti prezidentūras praktikantu programmā.

2014.gada septembrī un oktobrī noritēja delegāciju pavadoņu mācības. Mācību laikā, praktikantu programmas dalībnieki guva papildus ieskatu ES un Latvijas prezidentūras jautājumos, iepazina prezidentūras pasākumu norises vietas, kā arī apguva protokola un drošības jautājumu pamatus, starpkultūru komunikāciju un stresa vadību. Pati praktikantu programma norisinājās no 2014.gada novembra līdz prezidentūras beigām – 2015.gada jūnijā.

Prezidentūras praktikantu programmas dalībnieki veica brīvprātīgā darbu vai augstskolas studiju praksi. Darbs tika veikts bez atlīdzības.

No 107 prezidentūras praktikantu programmas dalībniekiem:

  • 102 veica ārvalstu delegāciju pavadoņu pienākumus, piemēram, delegāciju sagaidīšana lidostā un pavadīšana visa pasākuma laikā, koordinējot delegācijas loģistiku un nodrošinot informācijas plūsmu starp pasākuma organizatoru un delegāciju;
  • 5 bija prezidentūras mediju centra asistenti, kuri koordinēja mediju plūsmas, veica mediju reģistrāciju, apkalpojuma preses konferences un sniedza informāciju mediju centra apmeklētājiem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Daudziem prezidentūras praktikantu programmas dalībniekiem šī bija nozīmīga pirmā darba pieredze, kas sniedza ieskatu visplašākajās jomās un nostiprināja augstskolās iegūtās zināšanas.

Brivpratigie2015 2
Foto: EU2015.LV

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija