Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Dokumenti

Informatīvie ziņojumi

2012.gada 24.aprīlī Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principiem un vadlīnijām"


 2012.gada 24.aprīlī Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Par personāla piesaisti un motivēšanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai"


 2012.gada 12.jūnijā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Par gatavošanos Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā: rīcības plāna izpilde un turpmākie uzdevumi"


 2012.gada 11.decembrī Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības Padomes daudzpusējām sanāksmēm Latvijas prezidentūras laikā 2015.gada pirmajā pusē"


 2013.gada 28.maijā Ministru kabinets izskatīja informatīvo ziņojumu "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanā nominēto nodarbināto mācībām un piesaisti prezidentūras laikā"


2013.gada 28.martā Ministru kabinets pieņēma informatīvo ziņojumupdfpar gatavošanos prezidentūrai 2012.gadā un 2013.gada pirmajos trīs mēnešos


2012.gada 12.jūnijā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta sagatavoto informatīvo ziņojumu pdfpar gatavošanos prezidentūrai 2011.gadā un 2012.gada piecos mēnešos


 2013.gada 18.jūnijā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Eiropas standartizācijas samita rīkošanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā"


 2013.gada 30.jūlijā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā centralizētā autoparka modeli”


 2014.gada 7.janvārī Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norises loģistikas jautājumiem"


2014.gada 14.janvārī Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu pdfpar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sešu mēnešu darba programmas sagatavošanu un Latvijas daļu triju valstu 18 mēnešu darba programmā


2014.gada 13.maijā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principi un vadlīnijas" 

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija