Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Sadarbība ar NVO

Latvijas prezidentūras sagatavošanā un norisē tika iesaistīts plašs Latvijas nevalstisko organizāciju loks. Lai nostiprinātu sekretariāta un nevalstisko organizāciju sadarbību, tika parakstīts Sadarbības protokols ar 93 nevalstiskajām organizācijām, apņemoties līdzdarboties prezidentūras sagatavošanas un norises procesā.

Protokola mērķis bija veicināt informācijas apmaiņu un nevalstisko organizāciju līdzdalību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta kompetencē esošajos jautājumos, koordinēt komunikāciju ar sabiedrību par Latvijas prezidentūru ES Padomē un kopīgi īstenot projektus un aktivitātes par šiem jautājumiem.

Sekretariāts regulāri tikās ar organizācijām, kas parakstījušas protokolu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un plānotu kopīgu sadarbību. Tieši protokolu parakstījušās organizācijas bija pirmās, kas tika informētas par nevalstiskajām organizācijām saistošajiem jautājumiem, tai skaitā projektu konkursu.

Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

Lai atbalstītu nevalstisko organizāciju projektus Latvijas prezidentūras laikā, sekretariāts rīkoja projektu konkursu, kurā bija iespējams iegūt līdzfinansējumu līdz pat 95% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Visiem atbalstāmajiem projektiem bija jāatbilst prezidentūras programmas mērķiem un jāveicina Eiropas līmeņa diskusijas par vienu no Latvijas prezidentūras prioritārajiem virzieniem: ES konkurētspējas veicināšana, informācijas sabiedrības stiprināšana un ES globālā loma.

Kopējais projektu konkursā pieejamais finansējums bija 198 082 eiro, kas atvēlēts no 2015.gada valsts budžeta. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums bija 20 000 EUR, kas nedrīkstēja pārsniegt 95% no projekta kopējām izmaksām.

Atbalstītos projektus nevalstiskās organizācijas īstenoja Latvijas prezidentūras laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam. Visi atbalstītie projekti iekļauti oficiālajā prezidentūras notikumu kalendārā.

Projektu konkursa izstrādes laikā notika konsultēšanās ar nevalstiskajām organizācijām, uzklausot komentārus un ierosinājumus par projektu konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem, kuri vēlāk tika ņemti vērā, noslēdzot darbu pie konkursa nolikuma.

Kopumā konkursā tika iesniegti 48 projektu iesniegumi ar kopējo pieprasīto finansējumu gandrīz viena miljona eiro apjomā. Projektu konkursa rezultātā atbalstīja 11 projektus:

Par projektu konkursa administrēšanu atbildīgs Sabiedrības integrācijas fonds (SIF). Papildu informācija pieejama SIF interneta vietnē www.sif.lv.

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija