Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Līdzdarbības līgumi

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu “Par Ārlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00 “Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” apropriācijas pārdali starp apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (prot. Nr.43 45.§)) ir noslēdzis:

 

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija